Cập nhật tiến độ Vinhomes Thăng Long ngày 19/5/2016

Theo ghi nhận của phóng viên tại dự án thì tiến độ Vinhomes Thăng Long đang được triển khai rất tốt. Số lượng công nhân và kỹ sư làm việc trên công trường rất đông. Dự án thi công 3 ca/ ngày để luôn đảm bảo tiến độ. Dự kiến Vinhomes Thăng Long sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng Quý IV/2016.

Sau đây là một số hình ảnh tiến độ Vinhomes Thăng Long được ghi lại vào ngày 19/5/2016

tien-do-vinhomes-thang-long-01-ngay-1952015 tien-do-vinhomes-thang-long-02-ngay-1952015 tien-do-vinhomes-thang-long-03-ngay-1952015 tien-do-vinhomes-thang-long-05-ngay-1952015 tien-do-vinhomes-thang-long-06-ngay-1952015 tien-do-vinhomes-thang-long-07-ngay-1952015 tien-do-vinhomes-thang-long-08-ngay-1952015 tien-do-vinhomes-thang-long-9-ngay-1952015 tien-do-vinhomes-thang-long-10-ngay-1952015 hinh-anh-tien-do-vinhomes-thang-long-ngay-2552016 hinh-anh-01-tien-do-vinhomes-thang-long-ngay-2552016

Nguồn: http://vinthanglong.com/

Call Now Button